دانشگاه سمنان

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

نخستین دوره مسابقات برنامه‌نویسی ACM منطقه ۹ کشور

1398

آخرین اخبار دانشکده