اولین کنفرانس ملی هوش مصنوعی و پردازش هوشمند

9 و 10 شهریور 1401 دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان https://aisc2022.semnan.ac.ir

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

نخستین دوره مسابقات برنامه‌نویسی ACM منطقه ۹ کشور

1398

آخرین اخبار دانشکده