گروه مخابرات

 

مدیر گروه

دکتر محمد لاری

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: m_lari@semnan.ac.ir
تلفن: 31532718 023

اعضای هیئت علمی

دکتر مجید افصحی

مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیکی: m_afsahi@semnan.ac.ir
تلفن: 31532689 023
زمینه کاری:
آنتن، مایکروویو، انتشار امواج، روش‌های عددی و تحلیلی الکترومغناطیس، رادار، متامتریال

دکتر رضا بیات

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: bayatr@semnan.ac.ir
تلفن: 31532709 023
زمینه کاری:
مخابره بی سیم/ سیار؛ تئوری اطلاعات؛ مخابره امن؛ رمزنگاری؛ پردازش سیگنال‌ها؛ زیست شناسی محاسباتی؛ مخابره بر پایه آشوب

دکتر فرزاد توکل همدانی

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: ftavakkol@semnan.ac.ir
تلفن: 31532690 023
زمینه کاری:
تکنیک‌های عددی در الکترومغناطیس، طراحی و آنالیز آنتن‌ها، پراکنده کنندها، ساختارهای PBG و اجزاء مایکروویو

دکتر پژمان رضائی

مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیکی: prezaei@semnan.ac.ir
تلفن: 31532716 023
زمینه کاری:
تئوری الکترومغناطیس، آنتن و انتشار امواج، مخابرات ماهواره‌ای

دکتر علی شهزادی

مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیکی: shahzadi@semnan.ac.ir
تلفن: 31532753 023
زمینه کاری:
مخابرات (سیستم)

دکتر محمد لاری

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: m_lari@semnan.ac.ir
تلفن: 31532718 023
زمینه کاری:
مخابرات بی سیم، کانال فرکانس گزین و اکولایزرها، سیستم‌های مخابراتی طیف گسترده MIMO، OFDM، کدینگ

دکتر حمید مقدادی نیشابوری

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: meghdadi@semnan.ac.ir
تلفن: 31532687 023
زمینه کاری:
Cooperative networks, MIMO systems, Analog decoding