گروه مهندسی الکترونیک

رشته مهندسی الکترونیک در سال 1367 به عنوان اولین رشته کارشناسی در مدرسه عالی تکنولوژی، که بعدها به دانشگاه سمنان توسعه و تغییر نام یافت، تاسیس شد. پیشینه پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد در این رشته به بیش از 20 سال می رسد. این گروه در حال حاضر دارای هشت عضو هیات علمی - شامل یک استاد تمام، پنج دانشیار و دو استادیار - می باشد. تربیت مهندسان، کارشناسان و پژوهشگران خبره در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری از یک سو و کمک به پیشرفت علمی، صنعتی و توسعه پایدار ایران عزیز از سوی دیگر، اهداف اصلی ترسیم شده توسط اساتید این گروه می باشند.

مدیر گروه

دکتر سعید محمدی

مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیکی: sd.mohammadi@semnan.ac.ir
تلفن: 31532723 023

اعضای هیئت علمی

دکتر علی اصغر اروجی

مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیکی: aliaorouji@semnan.ac.ir - aliaorouji@ieee.org
تلفن: 31532740 023
زمینه کاری:
ادوات نیمه هادیها و مدارات مجتمع

دکتر امین اصغری

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: a.asghari@semnan.ac.ir
تلفن: 31532713 023
زمینه کاری:
DC-DC Converters and Applications, Soft Switching Techniques, Power ICs, Fault Tolerance and Error Detection Techniques

دکتر محمد دانائی

مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیکی: danaie@semnan.ac.ir
تلفن: 31532725 023
زمینه کاری:
ادوات مجتمع نوری، مدارات مجتمع فرکانس بالا

دکتر هادی سلطانی زاده

مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیکی: h_soltanizadeh@semnan.ac.ir
تلفن: 31532697 023
زمینه کاری:
پردازش سیگنال‌های دیجیتالی، پردازش تصویر، پردازش صوت، پردازش تصاویر پزشکی، هوش مصنوعی، شبکه‌های عصبی، فازی، الگوریتم‌های ژنتیک، شبکه و امنیت

دکتر عبدالله عباسی

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: a_abbasi@semnan.ac.ir
تلفن: 31532710 023
زمینه کاری:
 

دکتر پرویز کشاورزی

مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیکی: pkeshavarzi@semnan.ac.ir
تلفن: 31532696 023
زمینه کاری:
طراحی مدارهای VLSI ، حساب کامپیوتری اعداد بزرگ، نانوالکترونیک هایبرید CMOS ، ترانزیستورهای نانو لوله کربنی و گرافنی، مدارهای نرومورفیک ممریستوری

دکتر سعید محمدی

مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیکی: sd.mohammadi@semnan.ac.ir
تلفن: 31532723 023
زمینه کاری:
نانوالکترونیک، مدل سازی و شبیه سازی ادوات نیمه هادی، کوانتوم الکترونیک، طراحی و ساخت مدارات فرکانس بالا

دکتر سعید مظفری

مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیکی: mozaffari@semnan.ac.ir
تلفن: 31532752 023
زمینه کاری:
پردازش تصویر، شناسایی الگو