فارغ التحصیلی نخستین دانش آموخته خارجی کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت دانشگاه سمنان

نخستین دانشجوی خارجی دوره کارشناسی ارشد برق قدرت دانشگاه سمنان فارغ التحصیل گردید. آقای علی عبد عذیب دانشجوی عراقی دوره کارشناسی ارشد برق قدرت تحت سرپرستی استاد راهنمای خود جناب آقای دکتر اصغر اکبری فرود، استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر در تاریخ 10/3/1401 از پایان نامه خود تحت عنوان " تعیین فاصله محافظت موءثر SPD  با در نظر گرفتن ملاحظات و خصوصیات شبکه های صنعتی" با موفقیت دفاع نمودند.

پایان نامه نامبرده در حضور داوران داخلی، دکتر زهرا مروج و دکتر رضا کی پور، با درجه بسیار خوب ارزیابی گردید.

کلمات کلیدی

0 نظر برای این خبر وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *