دکتر حمیدرضا ایزدفر

پست الکترونیکی: hrizadfar@semnan.ac.ir
تلفن: 31532683 023
مدیریت و نظارت بر تمام امور آموزشی در همه مقاطع تحصیلی دانشکده بر عهده این معاونت است. در حال حاضر جناب آقای دکتر «حمیدرضا ایزدفر» مسئولیت این معاونت را بر عهده دارند.

فعالیتهای معاون آموزشی دانشکده

واحد آموزش دانشکده شامل معاونت و کارشناسان خدمات آموزشی است که اموری مانند نام نویسی دانشجویان، اجرای برنامه‌های درسی، انتخاب واحد، برگزاری امتحانات، اعلام نتایج آزمون‌ها و هدایت سلسله مراتب آموزشی و درخواست‌های آموزشی دانشجویان را انجام می‌دهد.

وظایف

مهمترین وظایف معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده عبارتست از:
  • تهیه و اجرای برنامه درسی مورد نیاز دانشجویان در هر نیمسال با کمک مدیران گروه‌ها
  • نظارت بر انتخاب واحد درسی دانشجویان و کنترل و هدایت تحصیلی آن‌ها
  • اعلام اشکالات آموزشی در واحدهای درسی به دانشجویان و نیز به واحد آموزش کل دانشگاه
  • تطبیق و کنترل واحدهای درسی دانشجویان برای فراغت از تحصیل
  • تطبیق و کنترل واحدهای دانشجویان انتقالی و میهمان
  • نظارت بر برگزاری صحیح جلسات پیش دفاع و دفاع از رساله‌ها، پیشنهاد رساله پژوهشی و سمینارها در مقاطع تحصیلات تکمیلی
  • برگزاری آزمون‌های جامع دوره دکتری
به طور خلاصه ارائه کلیه خدمات آموزشی در کلیه مقاطع تحصیلی در دانشکده بر عهده این دفتر میباشد.