گروه برق فعالیت آموزشی خود را با برگزاری دوره‌های کاردانی در رشته‌های برق و الکترونیک در دهه شصت شروع کرد و به دلیل نیاز گسترده جامعه به نیروی کاردان و کارشناس در این حوزه به سرعت توسعه یافت. گام بلند در جهت پاسخگویی به این نیاز زمانی برداشته شد که رشته مهندسی الکترونیک به عنوان اولین رشته کارشناسی در مدرسه عالی تکنولوژی آن زمان در سال 1376 تأسیس گردید و با دایر شدن اولین رشته کارشناسی، نام موسسه به مجتمع آموزشی تغییر یافت. با توسعه مجتمع آموزش عالی سمنان و تبدیل آن به دانشگاه سمنان در سال 1371 فعالیت گروه برق نیز ادامه یافته و توسعه پیدا کرد.
با پذیرش دانشجو در گرایش قدرت در سال 1375 و کارشناسی ارشد الکترونیک در سال 1376 و به دنبال آن کارشناسی ارشد برق-قدرت و دکتری برق-قدرت در سال 1382 دامنه فعالیت این گروه آموزشی به تمام مقاطع تحصیلی مهندسی برق رسید. رشته مهندسی کامپیوتر از سال 1386 در این دانشکده آغاز به کار نمود و اکنون در سه گرایش کارشناسی و گرایش هوش مصنوعی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو می‌پذیرد. به موازات توسعه رشته‌ها جذب اعضای هیأت علمی روند رو به رشد خوبی داشته است. از طرف دیگر توسعه رشته‌های میان رشته‌ای نظیر فتونیک و مکاترونیک در کارشناسی ارشد نشانگر پتانسیل بالای تیم علمی این گروه آموزشی بوده است که خود گامی موثر در جذب هیأت علمی و افزایش تعداد دانشجویان به حساب می‌آید.
تعداد اعضای هیأت علمی و جمعیت بالای دانشجویان و نیز قابلیت‌ها و امکانات فراوان در 20 آزمایشگاه تخصصی به همراه وجود دوره‌های تحصیلات تکمیلی متنوع و متعدد، ضرورت تبدیل گروه به دانشکده برق و کامپیوتر بیش از پیش نمایان شد. در سال 1387 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر شروع به کار کرد و در حال حاضر این دانشکده با هفت رشته کارشناسی و هشت رشته-گرایش در مقطع کارشناسی ارشد و چهار گرایش در مقطع دکتری و با حدود 30 عضو هیأت علمی ثابت و بیش از 30 عضو مدعو دارای جمعیتی بالغ بر 1700 دانشجو است.
جانمایی دانشکده در دانشگاه