اطلاعیه کاردانشجویی نیمسال اول ۱۴۰۱

قابل توجه دانشجویان متقاضی حل تمرین

لطفا فرم درخواست حل تمرین (بارگذاری شده در سایت دانشکده) را تا تاریخ ۱۵ مهر ۱۴۰۱ تکمیل کرده و به آدرس زیر ایمیل نمایید.

F_nouraieyan@yahoo.com

بدیهی است:

  1. به فرمهای ارسال شده در خارج از بازه زمانی ترتیب اثر داده نمی شود.
  2. به علت حجم بالای ایمیل ها،  فرستنده ایمیل باید با نام اصلی دانشجو تطابق داشته باشد.در غیر اینصورت آن ایمیل حذف خواهد شد.
  3. در فرم درخواست حل تمرین، فقط قسمت مشخصات فردی شما تکمیل شود.
  4. حق الزحمه کاردانشجویی فقط به حسابهایی که متعلق به بانک تجارت باشد واریز می شود.اگر چنانچه در بانک تجارت حساب بانکی ندارید هر چه سریعتر نسبت به این مورد اقدام نمایید.(بانک تجارت در هر شهری مورد قبول است.)
  5. دانشجویان ترم آخر در فرم درخواست خود حتما کلمه ترم آخر را ذکر نمایند.
  6. نام دانشجویی که متقاضی حل تمرین است، باید از طریق استاد درس حل تمرین در اتوماسیون اداری برای اینجانب (فهیمه نوراییان) ارسال گردد. در غیر این صورت به فرم‌های ارسالی ترتیب اثر داده نمی‌شود.
کلمات کلیدی
محسن لعله ای
تهیه کننده:

محسن لعله ای

فایل ها

0 نظر برای این محتوا وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *