استعدادهای درخشان

 

در فایل فشرده زیر آیین نامه‌های وزارتی پذیرش دانشجو به صورت استعدادهای درخشان (بدون آزمون) در مقطع کارشناسی ارشد آمده است.