قابل توجه دانشجویان عزیز

شماره تماس های مهم دانشکده
(ساعات اداری اعلام شده توسط دانشگاه تا اطلاع ثانوی ۸ صبح الی ۱۵:۳۰ می‌باشد.)
دفتر ریاست دانشکده - آقای براری
31532699 023
گروه های آموزشی دانشکده - آقای مهندس دهرویه
31532745 023
گروه های آموزشی دانشکده - آقای مهندس شادفر
31532667 023
گروه های آموزشی دانشکده - خانم مهندس مرادی حقیقی
31532676 023
آموزش دانشکده - آقای مهندس طوسی
31532674 023
تحصیلات تکمیلی دانشکده - خانم نقاشیان
31532662 023
کارآموزی و دفتر ارتباط با صنعت - خانم مهندس رحیمی
31532672 023