قابل توجه دانشجویان عزیز

با توجه به شیوع ویروس کرونا حتی الامکان از مراجعه حضوری به دانشگاه خودداری نموده و در صورت لزوم و اضطرار در ساعات اداری با شماره‌های ذیل تماس بگیرید.
(ساعات اداری اعلام شده توسط دانشگاه تا اطلاع ثانوی ۸ صبح الی ۱۴ می‌باشد.)
دفتر ریاست دانشکده - آقای براری
31532699 023
گروه های آموزشی دانشکده - آقای مهندس دهرویه
31532745 023
گروه های آموزشی دانشکده - آقای مهندس شادفر
31532667 023
گروه های آموزشی دانشکده - آقای مهندس صفایی
31532712 023
گروه های آموزشی دانشکده - آقای مهندس فرزانه
31532322 023
تحصیلات تکمیلی دانشکده - خانم نقاشیان
31532662 023
کارآموزی و دفتر ارتباط با صنعت - آقای مهندس شرفیه
31532672 023
آموزش دانشکده - آقای مهندس طوسی
31532674 023