تحصیلات تکمیلیجدول زمان بندی مصاحبه دکتری رشته مخابرات برای روزهای 13 و 14 مهرماه 1399
جدول زمان بندی مصاحبه دکتری رشته مخابرات برای روزهای 13 و 14 مهرماه 1399
جدول زمان بندی مصاحبه دکتری رشته مخابرات برای روزهای 13 و 14 مهرماه 1399
 ١٢:٢٨ - شنبه ١٢ مهر ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
جدول زمان بندی مصاحبه دکتری رشته قدرت برای روز یکشنبه 13 مهرماه 1399
جدول زمان بندی مصاحبه دکتری رشته قدرت برای روز یکشنبه 13 مهرماه 1399
جدول زمان بندی مصاحبه دکتری رشته قدرت برای روز یکشنبه 13 مهرماه 1399
 ١٢:٠٢ - جمعه ١١ مهر ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
جدول زمان بندی مصاحبه دکتری رشته الکترونیک برای روزهای 8 و 9 مهرماه 1399
جدول زمان بندی مصاحبه دکتری رشته الکترونیک برای روزهای 8 و 9 مهرماه 1399
جدول زمان بندی مصاحبه دکتری رشته الکترونیک برای روزهای 8 و 9 مهرماه 1399
 ١٣:١١ - يکشنبه ٦ مهر ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
جدول زمان بندی مصاحبه دکتری رشته کنترل برای روز چهارشنبه مورخه 9 مهرماه 1399
جدول زمان بندی مصاحبه دکتری رشته کنترل برای روز چهارشنبه مورخه 9 مهرماه 1399
جدول زمان بندی مصاحبه دکتری رشته کنترل برای روز چهارشنبه مورخه 9 مهرماه 1399
 ١٢:٤٠ - يکشنبه ٦ مهر ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
جدول زمان بندی مصاحبه دکتری رشته هوش مصنوعی برای روزهای 6 تا 13 مهرماه 1399
جدول زمان بندی مصاحبه دکتری رشته هوش مصنوعی برای روزهای 6 تا 13 مهرماه 1399
جدول زمان بندی مصاحبه دکتری رشته هوش مصنوعی برای روزهای 6 تا 13 مهرماه 1399
 ١١:٢٨ - يکشنبه ٦ مهر ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
جدول زمان بندي مصاحبه داوطلبين دكتراي قدرت براي روزهاي سه شنبه 8ام و يكشنبه 13 ام مهرماه1399
جدول زمان بندي مصاحبه داوطلبين دكتراي قدرت براي روزهاي سه شنبه 8ام و يكشنبه 13 ام مهرماه1399
جدول زمان بندي مصاحبه داوطلبين دكتراي قدرت براي روزهاي سه شنبه 8ام و يكشنبه 13 ام مهرماه1399
 ٠٨:٤٧ - يکشنبه ٦ مهر ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
جدول زمان بندی مصاحبه دکتری رشته الکترونیک برای روزهای 8 و 9 مهرماه 1399
جدول زمان بندی مصاحبه دکتری رشته الکترونیک برای روزهای 8 و 9 مهرماه 1399
جدول زمان بندی مصاحبه دکتری رشته الکترونیک برای روزهای 8 و 9 مهرماه 1399
 ١٢:٤٧ - شنبه ٥ مهر ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
جدول زمان بندی مصاحبه دکتری رشته مخابرات برای روزهای 6 و 7 مهرماه 1399
جدول زمان بندی مصاحبه دکتری رشته مخابرات برای روزهای 6 و 7 مهرماه 1399
جدول زمان بندی مصاحبه دکتری رشته مخابرات برای روزهای 6 و 7 مهرماه 1399
 ١٤:٢٢ - چهارشنبه ٢ مهر ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 صفحه بعدی >>