گروه الکترونیک

علی اصغر اروجی

   مرتبه علمی:  استاد

   پست الکترونیکی: aliaorouji@semnan.ac.ir , aliaorouji@ieee.org

   تلفن: 31532740 023

   زمینه کاری: 

ادوات نيمه هاديها و مدارات مجتمع

امین اصغری

   مرتبه علمی:  استادیار

   پست الکترونیکی: a.asghari@semnan.ac.ir

   تلفن: 31532713 023

   زمینه کاری: 

DC-DC Converters and Applications, Soft Switching Techniques, Power ICs, Fault Tolerance and Error Detection Techniques

محمد دانایی

   مرتبه علمی:  دانشیار

   پست الکترونیکی: danaie@semnan.ac.ir

   تلفن: 31532725 023

   زمینه کاری: 

ادوات مجتمع نوري، مدارات مجتمع فركانس بالا

هادی سلطانی زاده

   مرتبه علمی:  استاديار

   پست الکترونیکی: h_soltanizadeh@semnan.ac.ir

   تلفن: 31532697 023

   زمینه کاری: 

پردازش سيگنال‌هاي ديجيتالي، پردازش تصوير، پردازش صوت، پردازش تصاوير پزشكي، هوش مصنوعي، شبكه‌هاي عصبي، فازي، الگوريتم‌هاي ژنتيك، شبكه و امنيت

سمانه شربتی

   مرتبه علمی:  استاديار

   پست الکترونیکی: samaneh.sharbati@semnan.ac.ir

   تلفن: -

   زمینه کاری: 

فوتولتايي، ادوات نيمه هادي

عبدالله عباسی

   مرتبه علمی:  استاديار

   پست الکترونیکی: a_abbasi@semnan.ac.ir

   تلفن: 31532710 023

   زمینه کاری: 

-

پرویز کشاورزی

   مرتبه علمی:  دانشیار

   پست الکترونیکی: pkeshavarzi@semnan.ac.ir

   تلفن: 31532696 023

   زمینه کاری: 

طراحی مدارهای VLSI ، حساب كامپيوتري اعداد بزرگ، نانوالكترونيك هايبريد CMOS ، ترانزیستورهای نانو لوله كربنی و گرافنی، مدارهای نرومورفیک ممريستوری

سعید محمدی

   مرتبه علمی:  استادیار

   پست الکترونیکی: sd.mohammadi@semnan.ac.ir

   تلفن: 31532723 023

   زمینه کاری: 

نانوالکترونیک، مدل سازی و شبیه سازی ادوات نیمه هادی، کوانتوم الکترونیک، طراحی و ساخت مدارات فرکانس بالا

سعید مظفری

   مرتبه علمی:  دانشیار

   پست الکترونیکی: mozaffari@semnan.ac.ir

   تلفن: 31532752 023

   زمینه کاری: 

پردازش تصوير، شناسايي الگو