تقویم

اساتید گروه مهندسی الکترونیک

علی اصغر اروجی
مرتبه علمی:استاد
پست الکترونیکی: aliaorouji@ieee.org      aliaorouji@semnan.ac.ir
شماره تلفن: 31532740 023
زمینه کاری: ادوات نيمه هاديها و مدارات مجتمع
امین اصغری
مرتبه علمی:استادیار
پست الکترونیکی: a.asghari@semnan.ac.ir
شماره تلفن: 31532713 023
زمینه کاری: DC-DC Converters and Applications, Soft Switching Techniques, Power ICs, Fault Tolerance and Error Detection Techniques
محمد دانایی
مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیکی: danaie@semnan.ac.ir
شماره تماس: 31532725 023
زمینه کاری: ادوات مجتمع نوري، مدارات مجتمع فركانس بالا
هادی سلطانی زاده
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: h_soltanizadeh@semnan.ac.ir
شماره تماس: 31532697 023
زمینه کاری: پردازش سيگنال‌هاي ديجيتالي، پردازش تصوير، پردازش صوت، پردازش تصاوير پزشكي، هوش مصنوعي، شبكه‌هاي عصبي، فازي، الگوريتم‌هاي ژنتيك، شبكه و امنيت
سمانه شربتی
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: samaneh.sharbati@semnan.ac.ir
شماره تماس: 
زمینه کاری: فوتولتايي، ادوات نيمه هادي
عبدالله عباسی
مرتبه علمی:استادیار
پست الکترونیکی: a_abbasi@semnan.ac.ir
شماره تلفن: 02331532710
زمینه کاری:
پرویز کشاورزی
مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیکی: pkeshavarzi@semnan.ac.ir
شماره تماس: 31532696 023
زمینه کاری: طراحی مدارهای VLSI ، حساب كامپيوتري اعداد بزرگ، نانوالكترونيك هايبريد CMOS ، ترانزیستورهای نانو لوله كربنی و گرافنی، مدارهای نرومورفیک ممريستوری
سعید محمدی
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: sd.mohammadi@semnan.ac.ir
شماره تماس: 31532723 023
زمینه کاری: نانوالکترونیک، مدل سازی و شبیه سازی ادوات نیمه هادی، کوانتوم الکترونیک، طراحی و ساخت مدارات فرکانس بالا
سعید مظفری
مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیکی: mozaffari@semnan.ac.ir
شماره تماس: 31532752 023
زمینه کاری: پردازش تصوير، شناسايي الگو