گروه کامپیوتر

شیث ابوالمعالی

   مرتبه علمی:  استاديار

   پست الکترونیکی: shabolmaali@semnan.ac.ir

   تلفن: 31532719 023

   زمینه کاری: 

Modeling, Test and Verification of Digital Systems, Process Variation-Aware Modeling of Digital Systems, MPSoC and Embedded System Design

فرزین یغمایی

   مرتبه علمی:  دانشیار

   پست الکترونیکی: f_yaghmaee@semnan.ac.ir

   تلفن: 31532730 023

   زمینه کاری: 

پردازش تصویر و ویدئو، پردازش خط و زبان فارسی

مرتضی درّی گیو

   مرتبه علمی:  استاديار

   پست الکترونیکی: dorrigiv@semnan.ac.ir

   تلفن: 31532708 023

   زمینه کاری: 

حساب كامپيوتري - طراحي كامپايلرها - داده کاوی

سمانه امامی

   مرتبه علمی:  استاديار

   پست الکترونیکی: s_emami@semnan.ac.ir

   تلفن: 31532708 023

   زمینه کاری: 

حساب کامپیوتری، سنتز سطح بالا، سیستم های قابل بازپیکربندی

محمد رحمانی منش

   مرتبه علمی:  استاديار

   پست الکترونیکی: rahmanimanesh@semnan.ac.ir

   تلفن: 31532692 023

   زمینه کاری: 

Wireless Networks, Network Security, Cryptography and Security Protocols, Machine Learning - One-class Classification, Intrusion Detection, Anomaly Detection

محمد جواد فدایی اسلام

   مرتبه علمی:  استاديار

  سایت شخصی

   پست الکترونیکی: fadaei@semnan.ac.ir

   تلفن: 31532707 023

   زمینه کاری: 

پردازش تصویر و ویدئو، داده کاوی، محیط های چند رسانه ای

کوروش کیانی

   مرتبه علمی:  دانشیار

   پست الکترونیکی: kourosh.kiani@semnan.ac.ir

   تلفن: 31532694 023

   زمینه کاری: 

هوش مصنوعی - یادگیری عمیق - داده های بزرگ-(کامپیوتر ویژن) - پردازش زبان طبیعی