تقویم

اساتید گروه مهندسی قدرت

ناصر اسکندریان
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: neskandarian@semnan.ac.ir
شماره تلفن: 31532680 (023)
زمینه کاری:
نیما امجدی
مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیکی: amjady@semnan.ac.ir
شماره تلفن:33654261- 31532688 (023)
زمینه کاری: Power system operation, Energy system forecasting, Electricity market design and management, Power system Stability and control
اصغر اکبری فرود
رتبه علمی: استاد
پست الکترونیکی: aakbari@semnan.ac.ir
شماره تلفن: 31532681 (023)
زمینه کاری: ديناميك و بهره‌برداري از سيستم‌هاي قدرت. برنامه‌ريزي و ساير مطالعات سيستمهاي قدرت. بازار برق. كيفيت توان و روشهاي تشخيص آن
حمیدرضا ایزدفر
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: hrizadfar@semnan.ac.ir
شماره تلفن: 31532683 (023)
زمینه کاری: تحليل و طراحي ماشين هاي الكتريكي، كنترل دور ماشين هاي الكتريكي، روش هاي عددي و بهينه سازي
مصطفی جزائری
مرتبه علمی:دانشیار
پست الکترونیکی: mjazaeri@semnan.ac.ir
شماره تلفن: 31532677 (023)
زمینه کاری:ديناميك و كنترل سيستم هاي انرژي الكتريكي
سيستم هاي انتقال و توزيع انعطاف پذير AC/DC
كيفيت توان
یوسف علی نژاد برمی
مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیکی: yalinejad@semnan.ac.ir
شماره تلفن: 31532695 (023)
زمینه کاری:
رضا کی پور
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: rkeypour@semnan.ac.ir
شماره تلفن: 31532724 (023)
زمینه کاری: بهره برداي و برنامه ريزي سيستمهاي قدرت، بازار برق، انرژي هاي تجديدپذير، مديريت انرژي
زهرا مروج
مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیکی: zmoravej@semnan.ac.ir
شماره تلفن: 31532678 (023)
زمینه کاری: حفاظت سيستمهاي قدرت، كيفيت توان ، كاربردهوش مصنوعي و اتوماسيون پستهاي فشار قوي
محسن نیاستی
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: mniasati@semnan.ac.ir
شماره تلفن: 31532702 (023)
زمینه کاری: مهندسي تجهيزات فشارقوي (خطوط انتقال و پستهاي فشارقوي)، مدلسازي و مطالعات حالتهاي گذرا در سيستمهاي قدرت، مطالعات سيستمهاي زمين و حفاظت در برابر صاعقه، مطالعات سيستم حفاظت كاتوديك، تاسيسات الكتريكي و طراحي الكتريكال پلنتهاي صنعتي
حمید یعقوبی
مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیکی: yaghobi@semnan.ac.ir
شماره تلفن: 31532720 (023)
زمینه کاری: ماشین های الکتریکی (حفاظت- پایش و مانیتورینگ- تشخیص خطا- طراحی- کنترل )