گروه قدرت

ناصر اسکندریان

   مرتبه علمی:  استادیار

   پست الکترونیکی: neskandarian@semnan.ac.ir

   تلفن: 31532680 023

   زمینه کاری: 

الکترونیک قدرت و درایوها

نیما امجدی

   مرتبه علمی:  استاد

   پست الکترونیکی: amjady@semnan.ac.ir

   تلفن: 33654261-31532688 023

   زمینه کاری: 

Power system operation, Energy system forecasting, Electricity market design and management, Power system Stability and control

اصغر اکبری فرود

   مرتبه علمی:  استاد

   پست الکترونیکی: aakbari@semnan.ac.ir

   تلفن: 31532681 023- 02331532731

   زمینه کاری: 

ریز شبکه ها و شبکه های هوشمند. سیستم های توزیع انرژی برق. بازار برق. كيفيت توان

حمید رضا ایزدفر

   مرتبه علمی:  استاديار

   پست الکترونیکی: hrizadfar@semnan.ac.ir

   تلفن: 31532683 023

   زمینه کاری: 

تحليل و طراحي ماشين هاي الكتريكي، كنترل دور ماشين هاي الكتريكي، روش هاي عددي و بهينه سازي

مصطفی جزائری

   مرتبه علمی:  دانشیار

   پست الکترونیکی: mjazaeri@semnan.ac.ir

   تلفن: 31532677 023

   زمینه کاری: 

ديناميك و كنترل سيستم هاي انرژي الكتريكي، سيستم هاي انتقال و توزيع انعطاف پذير AC/DC ، كيفيت توان

یوسف علی نژاد برمی

   مرتبه علمی:  دانشیار

   پست الکترونیکی: yalinejad@semnan.ac.ir

   تلفن: 31532695 023

   زمینه کاری: 

ماشین های الکتریکی

رضا کی پور

   مرتبه علمی:  دانشیار

   پست الکترونیکی: rkeypour@semnan.ac.ir

   تلفن: 31532724 023

   زمینه کاری: 

بهره برداي و برنامه ريزي سيستمهاي قدرت، بازار برق، انرژي هاي تجديدپذير، مديريت انرژي

زهرا مروج

   مرتبه علمی: استاد

   پست الکترونیکی: zmoravej@semnan.ac.ir

   تلفن: 31532678 023

   زمینه کاری: 

حفاظت سيستمهاي قدرت، كيفيت توان ، كاربردهوش مصنوعي و اتوماسيون پستهاي فشار قوي

محسن نیاستی

   مرتبه علمی:  استادیار

   پست الکترونیکی: mniasati@semnan.ac.ir

   تلفن: 31532682 023

   زمینه کاری: 

مهندسي تجهيزات فشارقوي (خطوط انتقال و پست‌هاي فشارقوي)، مدلسازي و مطالعات حالت‌هاي گذرا در سيستم‌هاي قدرت، مطالعات سيستم‌هاي زمين و حفاظت در برابر صاعقه، مطالعات سيستم حفاظت كاتوديك، تاسيسات الكتريكي و طراحي الكتريكال پلنت‌هاي صنعتي

حمید یعقوبی

   مرتبه علمی:  دانشیار

   پست الکترونیکی: yaghobi@semnan.ac.ir

   تلفن: 31532720 023

   زمینه کاری: 

ماشین‌های الکتریکی (حفاظت - پایش و مانیتورینگ - تشخیص خطا – طراحی - کنترل)