گروه مخابرات

مجید افصحی

   مرتبه علمی:  استادیار

   پست الکترونیکی: m_afsahi@semnan.ac.ir

   تلفن: 31532689 023

   زمینه کاری: 

آنتن، مايكروويو، انتشار امواج، روش‌هاي عددي و تحليلي الكترومغناطيس، رادار، متامتريال

رضا بیات

   مرتبه علمی:  استادیار

   پست الکترونیکی: bayatr@semnan.ac.ir

   تلفن: 31532709 023

   زمینه کاری: 

مخابره بی سیم/ سیار؛ تئوری اطلاعات؛ مخابره امن؛ رمزنگاری؛ پردازش سیگنال‌ها؛ زیست شناسی محاسباتی؛ مخابره بر پایه آشوب

فرزاد توکل همدانی

   مرتبه علمی:  استادیار

   پست الکترونیکی: ftavakkol@semnan.ac.ir

   تلفن: 31532690 023

   زمینه کاری: 

تكنيك‌های عددی در الكترومغناطيس، طراحي و آناليز آنتن‌ها، پراكنده كنندها، ساختارهاي PBG و اجزاء مايكروويو

پژمان رضایی

   مرتبه علمی:  دانشیار

   پست الکترونیکی: prezaei@semnan.ac.ir

   تلفن: 31532716 023

   زمینه کاری: 

تئوري الكترومغناطيس، آنتن و انتشار امواج، مخابرات ماهواره‌اي

علی شهزادی

   مرتبه علمی:  دانشیار

   پست الکترونیکی: shahzadi@semnan.ac.ir

   تلفن: 31532753 023

   زمینه کاری: 

مخابرات (سیستم)

محمد لاری

   مرتبه علمی:  استاديار

   پست الکترونیکی: m_lari@semnan.ac.ir

   تلفن: 31532718 023

   زمینه کاری: 

مخابرات بی سیم، کانال فرکانس گزین و اکولایزرها، سیستم‌های مخابراتی طیف گسترده MIMO، OFDM، کدینگ

حمید مقدادی

   مرتبه علمی:  استادیار

   پست الکترونیکی: meghdadi@semnan.ac.ir

   تلفن: 31532687 023

   زمینه کاری: 

Cooperative networks, MIMO systems, Analog decoding