تقویم

اساتید گروه مهندسی مخابرات

مجید افصحی
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: m_afsahi@semnan.ac.ir
شماره تلفن: 31533987 (023)
زمینه کاری: آنتن، مايكروويو، انتشار امواج، روشهاي عددي و تحليلي الكترومغناطيس، رادار، متامتريال
رضا بیات
مرتبه علمی: استاديار
پست الکترونیکی: bayatr@semnan.ac.ir
شماره تلفن: 31532709 (023)
زمینه کاری: مخابره بی سیم/ سیار؛ تئوری اطلاعات؛ مخابره امن؛ رمزنگاری؛ پردازش سیگنالها؛ زیست شناسی محاسباتی؛ مخابره بر پایه آشوب
فرزاد توکل همدانی
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: ftavakkol@semnan.ac.ir
شماره تلفن: 31532690 (023)
زمینه کاری: ،تكنيكهاي عددي در الكترومغناطيس، طراحي و آناليز آنتنها، پراكنده كنندها، ساختارهاي PBG و اجزاء مايكروويو
پژمان رضائی
مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیکی: prezaei@semnan.ac.ir
شماره تلفن: 31532716 (023)
زمینه کاری: تئوري الكترومغناطيس، آنتن و انتشار امواج، مخابرات ماهواره‌اي
علی شهزادی
مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیکی: shahzadi@semnan.ac.ir
شماره تلفن: 31532753 (023)
زمینه کاری:
محمد لاری
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: m_lari@semnan.ac.ir
شماره تلفن: 31532718 (023)
زمینه کاری:مخابرات بی سیم، کانال فرکانس گزین و اکولایزرها ،سیستم های مخابراتی طیف گسترده MIMO، OFDM، کدینگ
حمید مقدادی
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: meghdadi@semnan.ac.ir
شماره تلفن: 31532687 (023)
زمینه کاری: Cooperative networks, MIMO systems, Analog decoding