اخبار مهم دانشگاهاطلاعيه مهم در خصوص امتحانات پایان ترم 99
اطلاعيه مهم در خصوص امتحانات پایان ترم 99
اطلاعيه مهم در خصوص امتحانات پایان ترم 99
 ١١:٤٢ - شنبه ٢٧ دی ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاع رساني نشست ويژه آشنايي با طرح هاي دانشجويي بنياد ملي نخبگان در روز چهارشنبه مورخ 1399/10/17 ساعت 18:00
اطلاع رساني نشست ويژه آشنايي با طرح هاي دانشجويي بنياد ملي نخبگان در روز چهارشنبه مورخ 1399/10/17 ساعت 18:00
اطلاع رساني نشست ويژه آشنايي با طرح هاي دانشجويي بنياد ملي نخبگان در روز چهارشنبه مورخ 1399/10/17 ساعت 18:00
 ١٠:٥٨ - دوشنبه ١٥ دی ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعيه مهم در خصوص نظام وظيفه دانشجويان پسر ورودي سال 1399
اطلاعيه مهم در خصوص نظام وظيفه دانشجويان پسر ورودي سال 1399
اطلاعيه مهم در خصوص نظام وظيفه دانشجويان پسر ورودي سال 1399
 ١٢:٤٣ - دوشنبه ٨ دی ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
از عضو هیات علمی دانشگاه سمنان به عنوان بانوی برجسته و سرآمد علمی کشور قدر دانی شد
از عضو هیات علمی دانشگاه سمنان به عنوان بانوی برجسته و سرآمد علمی کشور قدر دانی شد
در جشنواره زن و علم ( جایزه مریم میرزاخانی ) ؛ از عضو هیات علمی دانشگاه سمنان به عنوان بانوی برجسته و سرآمد علمی کشور قدر دانی شد
 ١١:٠٦ - دوشنبه ٨ دی ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
تقويم آموزشي نيمسال 3992
تقويم آموزشي نيمسال 3992
تقويم آموزشي نيمسال 3992
 ١٣:١٩ - سه شنبه ٢ دی ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعيه غيبت دانشجويان در امتحانات پاياني نيمسال 3992
اطلاعيه غيبت دانشجويان در امتحانات پاياني نيمسال 3992
اطلاعيه غيبت دانشجويان در امتحانات پاياني نيمسال 3992
 ١٢:٢٠ - سه شنبه ٢ دی ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
وبينارهاي بهداشت روان اداره مشاوره مربوط به طرح "خداقوت دانشجوي هم استاني"
وبينارهاي بهداشت روان اداره مشاوره مربوط به طرح "خداقوت دانشجوي هم استاني"
وبينارهاي بهداشت روان اداره مشاوره مربوط به طرح "خداقوت دانشجوي هم استاني"
 ١٥:١٠ - دوشنبه ١ دی ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
بخشنامه بورس چين
بخشنامه بورس چين
بخشنامه بورس چين
 ١٤:٠١ - يکشنبه ٣٠ آذر ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 صفحه بعدی >>