اخبارجدول زمان بندی مصاحبه دکتری رشته هوش مصنوعی برای روزهای 6 تا 13 مهرماه 1399
جدول زمان بندی مصاحبه دکتری رشته هوش مصنوعی برای روزهای 6 تا 13 مهرماه 1399
جدول زمان بندی مصاحبه دکتری رشته هوش مصنوعی برای روزهای 6 تا 13 مهرماه 1399
 ١١:٢٨ - يکشنبه ٦ مهر ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
جدول زمان بندي مصاحبه داوطلبين دكتراي قدرت براي روزهاي سه شنبه 8ام و يكشنبه 13 ام مهرماه1399
جدول زمان بندي مصاحبه داوطلبين دكتراي قدرت براي روزهاي سه شنبه 8ام و يكشنبه 13 ام مهرماه1399
جدول زمان بندي مصاحبه داوطلبين دكتراي قدرت براي روزهاي سه شنبه 8ام و يكشنبه 13 ام مهرماه1399
 ٠٨:٤٧ - يکشنبه ٦ مهر ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
جدول زمان بندی مصاحبه دکتری رشته الکترونیک برای روزهای 8 و 9 مهرماه 1399
جدول زمان بندی مصاحبه دکتری رشته الکترونیک برای روزهای 8 و 9 مهرماه 1399
جدول زمان بندی مصاحبه دکتری رشته الکترونیک برای روزهای 8 و 9 مهرماه 1399
 ١٢:٤٧ - شنبه ٥ مهر ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
جدول زمان بندی مصاحبه دکتری رشته مخابرات برای روزهای 6 و 7 مهرماه 1399
جدول زمان بندی مصاحبه دکتری رشته مخابرات برای روزهای 6 و 7 مهرماه 1399
جدول زمان بندی مصاحبه دکتری رشته مخابرات برای روزهای 6 و 7 مهرماه 1399
 ١٤:٢٢ - چهارشنبه ٢ مهر ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
جدول زمان بندی مصاحبه دکتری رشته قدرت برای روز دوشنبه 7 مهرماه 1399
جدول زمان بندی مصاحبه دکتری رشته قدرت برای روز دوشنبه 7 مهرماه 1399
جدول زمان بندی مصاحبه دکتری رشته قدرت برای روز دوشنبه 7 مهرماه 1399
 ١٣:٥٤ - چهارشنبه ٢ مهر ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
جدول زمان بندی مصاحبه دکتری رشته هوش مصنوعی برای روزهای 6،5و7 مهرماه 1399
جدول زمان بندی مصاحبه دکتری رشته هوش مصنوعی برای روزهای 6،5و7 مهرماه 1399
جدول زمان بندی مصاحبه دکتری رشته هوش مصنوعی برای روزهای 6،5و7 مهرماه 1399
 ١٢:٠١ - چهارشنبه ٢ مهر ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
جدول زمان بندی مصاحبه دکتری رشته کنترل برای روز چهارشنبه مورخه 2 مهرماه 1399
جدول زمان بندی مصاحبه دکتری رشته کنترل برای روز چهارشنبه مورخه 2 مهرماه 1399
جدول زمان بندی مصاحبه دکتری رشته کنترل برای روز چهارشنبه مورخه 2 مهرماه 1399
 ١٠:١٧ - سه شنبه ١ مهر ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعيه مرحله دوم (مصاحبه) آزمون نيمه متمركز دكتري تخصصي سال 1399
اطلاعيه مرحله دوم (مصاحبه) آزمون نيمه متمركز دكتري تخصصي سال 1399
اطلاعيه مرحله دوم (مصاحبه) آزمون نيمه متمركز دكتري تخصصي سال 1399
 ١٠:٠٦ - يکشنبه ٣٠ شهريور ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعدی >>