اطلاعیه های تحصیلات تکمیلی
تقويم آموزشي تحصيلات تكميلي نيمسال اول 99-98
قابل توجه دانشجويان دكتري برق و كامپيوتر متقاضي شركت در آزمون جامع مورخ 98/10/4
اطلاعيه آزمون جامع نيمسال اول 99-98
عدم چاپ كاغذي پايان ‌نامه ها
تقويم فعاليت آموزشي نيمسال دوم 98-97 تحصيلات تكميلي
“فرايند اخذ پذيرش تحصيلي دانشجويان غيرايراني_ غيربورسيه “
اطلاعيه آزمون جامع كتبي نيمسال دوم 98-97
اطلاعيه آزمون جامع نيمسال دوم 98-97
اطلاعيه آزمون جامع كتبي نيمسال اول 98-97
اطلاعيه مصاحبه علمی آزمون دکتری سال 98 مهندسي برق و كامپيوتر دانشگاه سمنان
اطلاعيه آزمون زبان خارجي دكتري
اطلاعيه آزمون جامع دكتري نيمسال دوم 97-96
اطلاعيه دفاع نهايي كارشناسي ارشد در نيمسال اول 97-96
اطلاعيه آزمون جامع دكتري نيمسال اول 97-96
اطلاعیه مصاحبه علمی آزمون دکتری سال 96 مهندسي برق و كامپيوتر دانشگاه سمنان
اطلاعيه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد
تاريخ نهايي دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد و دكتري
قابل توجه داوطلبان مصاحبه دكتري بهمن ماه 95
اطلاعيه آزمون جامع كتبي دانشجويان دكتري برق و كامپيوتر
اطلاعيه سمينار و پيشنهاد پايان نامه كارشناسي ارشد