اطلاعیه های تحصیلات تکمیلی
اطلاعيه آزمون جامع كتبي نيمسال اول 98-97
اطلاعيه مصاحبه علمی آزمون دکتری سال 97 مهندسي برق و كامپيوتر دانشگاه سمنان
اطلاعيه آزمون زبان خارجي دكتري
اطلاعيه آزمون جامع دكتري نيمسال دوم 97-96
اطلاعيه دفاع نهايي كارشناسي ارشد در نيمسال اول 97-96
اطلاعيه آزمون جامع دكتري نيمسال اول 97-96
اطلاعیه مصاحبه علمی آزمون دکتری سال 96 مهندسي برق و كامپيوتر دانشگاه سمنان
اطلاعيه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد
تاريخ نهايي دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد و دكتري
قابل توجه داوطلبان مصاحبه دكتري بهمن ماه 95
اطلاعيه آزمون جامع كتبي دانشجويان دكتري برق و كامپيوتر
اطلاعيه سمينار و پيشنهاد پايان نامه كارشناسي ارشد
فرم هاي تأييديه دروس كارشناسي ارشد
نمره رعايت زمانبندي انجام دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد و دكتري
قابل توجه دانشجويان تحصيلات تكميلي كارگاه آموزشي آشنايي با شاخص هاي پژوهشي
دريافت ايميل دانشگاهي مخصوص دانشجويان تحصيلات تكميلي
راه اندازی صفحه تحصیلات تکمیلی