تقویم
> MScthesis > کارشناسی ارشد قدرت
 ارائه روشی نوین برای ردیابی نقطه حداکثر توان درمبدل‌های خورشیدی
 طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون آهنربای دائم سرعت زیاد
 هماهنگي بهينه رله هاي اضافه جريان در سيستم هاي قدرت
 پیش‌بینی مرزهای پایداری ولتاژ سیگنال کوچک در سیستم‌های قدرت
 بهینه سازی تموج شار مغناطیسی در ژنراتور سنکرون شارمحوری با آهنربای دائم
 بررسی اثر حضور UPFCبر حفاظت دیستانس در خطوط انتقال
 طراحی، شبیه سازی و بهینه سازی ریزشبکه
 ارائه روشی برای در نظر گرفتن عدم قطعیت اندازه گیری ها در فرایند تخمین حالت سیستم قدرت بر مبنای بهینه سازی مقاوم
 طراحی کنترل کننده مقاوم برای بهبود پایداری سیستم های قدرت
  پیش بینی پایداری ولتاژ با استفاده از دادههای واحد اندازهگیری فازورPMU
 مدیریت توان در یک سیستم قدرت مستقل هیبرید شامل منابع انرژی های نو
 هموارسازی تغییرات توان خروجی توربین باد توسط سیستم ذخیره‏ساز چرخ طیار بر پایه ماشین سوئیچ رلوکتانس
 ارائه روشي جديد جهت توسعه شبکه انتقال و تخصيص هزينه‌هاي آن با مشارکت کاربران
 اضافه ولتاژهای گذرای بسیار سریع در پست های گازی و بررسی عوامل تاثیرگذار بر آن
 اصلاح کیفیت ولتاژ در ریزشبکه ها
 برنامه ریزی بهینه پاسخگویی بار از دیدگاه بهره بردار سیستم قدرت
 شناسایی و تصحیح اشباع ترانسفورماتور جریان در سیستم قدرت
 بررسی مدیریت ازدحام با درنظر گرفتن پایداری ولتاژ
 بهینه سازی روش های بهره برداری از شبکه های هوشمند
 کنترل فرکانس در شبکه های مجزا همراه با مولد های بادی