تقویم


      نسخه چاپي  ارسال به دوست
 
    نمره رعايت زمانبندي انجام دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد و دكتري
 
 

قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري

 

به اطلاع دانشجويان تحصيلات تكميلي مي رساند نمره رعايت زمانبندي انجام دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد به شرح ذيل براي ترم جاري  تعيين گرديده است:

دفاع از پايان‌نامه در فاصله 94/10/5 تا 94/11/8

(قبل از شروع ترم دوم)        0/75 نمره

دفاع از پايان‌نامه درفاصله 94/11/10 تا 94/11/15

(هفته اول ترم)                   0/5 نمره

دفاع از پايان‌نامه درفاصله    94/11/17 تا 94/11/21

(هفته دوم ترم)                 0/25 نمره

حداكثر مهلت دفاع از پايان‌نامه كارشناسي ارشد بدون نمره رعايت زمانبندي و دفاع از پيشنهاد رساله دكتري  15 اسفند و حداكثر مهلت آزمون جامع شفاهي 15 بهمن مي باشد.

 

 

تحصيلات تكميلي دانشكده برق و كامپيوتر

94/10/5

 

1394/10/05     ١٠:٥٤     ٨٢٠٦     1724     اخبار دانشکده, اطلاعیه های تحصیلات تکمیلی