تقویم


      نسخه چاپي  ارسال به دوست
 
    اطلاعيه آزمون جامع نيمسال اول 99-98
 
 

باسمه تعالي

 

قابل توجه دانشجويان دكتري برق  (كليه گرايشها) كه در آزمون جامع نيمسال اول 99-98 ثبت نام نموده اند

 

آزمون جامع كتبي كليه گرايشها روز چهارشنبه مورخ 98/10/4 از ساعت 9/30 صبح در محل دانشكده برق و كامپيوتر برگزار خواهد شد.

دانشجويان بايد "فرم مجوز آزمون جامع"(صادر شده توسط تحصيلات تكميلي دانشگاه) و همچنين"كاربرگ (شماره 4) درخواست برگزاري آزمون كتبي ارزيابي جامع دوره دكترا"(پس از تأييد شوراي گروه و دانشكده) را تا روز چهارشنبه مورخ 98/9/20 به دفتر تحصيلات تكميلي دانشكده تحويل نمايند.

*دانشجوياني مجاز به شركت در آزمون هستند كه موارد فوق را رعايت نموده و حد نصاب نمره زبان را كسب كرده باشند.

 

تحصيلات تكميلي دانشكده برق و كامپيوتر

98/8/21

 

1398/08/25     ١٤:١٢     ١٧٣٥٩     526     اخبار دانشکده, اطلاعیه های تحصیلات تکمیلی