تقویم


      نسخه چاپي  ارسال به دوست
 
    معرفي معاون جديد دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر
 
 

به پيشنهاد رياست دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر و طي حكمي از طرف رياست دانشگاه سمنان، نظر به تعهد، تخصص و توانمندي، آقاي دكتر اصغر اكبري فرود به عنوان معاون دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر معرفي شدند. ضمن  تشكر و قدرداني از زحمات قبلي آقاي دكتر عباس ديدبان
براي ايشان توفيق و سلامتي آرزومنديم.

 

1397/05/27     ١١:١٥     ١٣٨٩٨     1687     اخبار دانشکده