تقویم


      نسخه چاپي  ارسال به دوست
 
    معرفي سكاندار جديد معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر
 
 

به پيشنهاد رياست دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر و طي حكمي از طرف رياست دانشگاه سمنان، نظر به تعهد، تخصص و توانمندي، آقاي دكتر علي شهزادي به عنوان سكاندار جديد معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر معرفي شدند. ضمن تشكر و قدرداني از زحمات قبلي آقاي دكتر پژمان رضائي براي ايشان توفيق و سلامتي آرزومنديم.

 

1397/05/27     ١٠:٢١     ١٣٨٩٥     1012     اخبار دانشکده