تقویم


اطلاعيه پذيرش دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري به عنوان كاركنان وظيفه در دانشگاه جيرفت
اطلاعيه پذيرش دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري به عنوان كاركنان وظيفه در دانشگاه جيرفت
اطلاعيه پذيرش دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري به عنوان كاركنان وظيفه در دانشگاه جيرفت
 ١١:٣٠ - 1398/12/24 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاري كارگاه آموزشي تربيت مدرس (TTC) و كارگاه آموزشي زبان انگليسي در پرديس بين الملل كيش دانشگاه صنعتي شريف
برگزاري كارگاه آموزشي تربيت مدرس (TTC) و كارگاه آموزشي زبان انگليسي در پرديس بين الملل كيش دانشگاه صنعتي شريف
برگزاري كارگاه آموزشي تربيت مدرس (TTC) و كارگاه آموزشي زبان انگليسي در پرديس بين الملل كيش دانشگاه صنعتي شريف
 ١٢:٢٢ - 1398/12/13 - نظرات : ٠متن کامل >>
مطالب آموزشي راهنماي پيشگيري از انتقال ويروس كرونا
مطالب آموزشي راهنماي پيشگيري از انتقال ويروس كرونا
مطالب آموزشي راهنماي پيشگيري از انتقال ويروس كرونا
 ١٠:٢٧ - 1398/12/13 - نظرات : ٠متن کامل >>
مطالب آموزشي مديريت استرس و اضطراب در شرايط بحران
مطالب آموزشي مديريت استرس و اضطراب در شرايط بحران
مطالب آموزشي مديريت استرس و اضطراب در شرايط بحران
 ١٠:٠٨ - 1398/12/13 - نظرات : ٠متن کامل >>
تقويم آموزشي تحصيلات تكميلي نيمسال اول 99-98
تقويم آموزشي تحصيلات تكميلي نيمسال اول 99-98
تقويم آموزشي تحصيلات تكميلي نيمسال اول 99-98
 ١٣:٣٦ - 1398/10/02 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>