تقویم

مقدمه:

در حال حاضر استان سمنان با کسب رتبه نخست سرانه "دانشجو به جمعیت" در کشور (با نسبت 1 دانشجو به 6 نفر) به عنوان یک قطب دانشگاهی در سطح ملی مطرح بوده و با توجه به ویژگی های خاص استان از نظر موقعیت جغرافیایی، امکانات جابه جایی و شرایط فرهنگی، برنامه گسترش آموزش عالی در تمام سطوح از جمله اهداف اصلی سند توسعه استان به شمار می رود. دانشگاه سمنان به عنوان بزرگترین مجموعه آموزشی و پژوهشی در سطح استان در راستای تحقق اهداف میان مدت و دراز مدت توسعه استان همواره توسعه کمی و کیفی در بخش های مختلف آموزشی از جمله توسعه پردیس ها و دانشکده های تخصصی را مد نظر قرار داد و در این راستا گام های بلندی نیز برداشته است.

تاریخچه:

گروه برق فعاليت آموزشي خود را با برگزاری دوره های كاردانی در رشته هاي برق و الكترونيك در دهه شصت شروع كرد و به دليل نياز گسترده جامعه به نيروي كاردان و كارشناس در اين حوزه به سرعت توسعه يافت. گام بلند در جهت پاسخگويي به اين نياز زماني برداشته شد كه رشته مهندسي الكترونيك به عنوان اولين رشته كارشناسي در مدرسه عالي تكنولوژي آن زمان در سال 1376 تأسيس گرديد و با داير شدن اولين رشته كارشناسي، نام موسسه به مجتمع آموزشي تغيير يافت. با توسعه مجتمع آموزش عالي سمنان و تبديل آن به دانشگاه سمنان در سال 1371 فعاليت گروه برق نيز ادامه يافته و توسعه پيدا كرد. با پذيرش دانشجو در گرايش قدرت در سال 1375 و كارشناسي ارشد الكترونيك در سال 1376 و به دنبال آن كارشناسي ارشد برق- قدرت و دكتري برق- قدرت در سال 1382 دامنه فعاليت اين گروه آموزشي به تمام مقاطع تحصيلي مهندسي برق رسید. رشته مهندسی کامپیوتر از سال 1386 در این دانشکده آغاز به کار نمود و اکنون در سه گرايش کارشناسی و گرایش هوش مصنوعی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو می پذیرد. به موازات توسعه رشته ها جذب اعضا هيأت علمي روند رو به رشد خوبي داشته است. از طرف ديگر توسعه رشته هاي ميان رشته اي نظير فتونيك و مكاترونيك در كارشناسي ارشد نشانگر پتانسيل بالاي تيم علمي اين گروه آموزشي بوده است كه خود گامي موثر در جذب هيأت علمي و افزايش تعداد دانشجويان به حساب مي آيد.
تعداد اعضا هيأت علمي و جمعيت بالاي دانشجويان و نيز قابليت ها و امكانات فراوان در 20 آزمايشگاه تخصصي به همراه وجود دوره هاي تحصيلات تكميلي متنوع و متعدد، ضرورت تبديل گروه به دانشكده برق و كامپيوتر بيش از پيش نمايان شد.
در سال 1387 دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر شروع به كار كرد و در حال حاضر اين دانشكده با هفت رشته كارشناسي و هشت رشته- گرايش در مقطع كارشناسي ارشد و چهار گرايش در مقطع دكتري و با حدود 30 عضو هيأت علمي ثابت و بيش از 30 عضو مدعو داراي جمعيتي بالغ بر 1700 دانشجو است.