تقویم
رئیس دانشکده
دکتر پرويز كشاورزي
پست الکترونیکی: pkeshavarzi@semnan.ac.ir
شماره تماس: 33654264 023
نمابر: 33654123 023
معاون آموزشي و تحصیلات تکمیلی
دكتر پژمان رضایی
پست الکترونیکی:prezaei@semnan.ac.ir
شماره تماس: 33383991 023
معاون پژوهشی و اداری
مدیر گروه کنترل

دکتر عباس ديدبان
پست الکترونیکی: adideban@semnan.ac.ir
شماره تماس: 33383997 023
مدیر گروه قدرت 
دکتر حمیدرضا ایزدفر
پست الکترونیکی: hrizadfar@semnan.ac.ir
شماره تماس: 33383981 023
مدیر گروه الكترونيك
دکتر علي اصغر اروجي
پست الکترونیکی: aliaorouji@semnan.ac.ir
شماره تماس: 33383996 023
مدیر گروه مخابرات
دکتر علي شهزادي
پست الکترونیکی: shahzadi@semnan.ac.ir
شماره تماس: 33383957 023
مدیر گروه سخت‌افزار
مهندس مرتضی قاضی‌سعیدی
پست الکترونیکی: mghazi@semnan.ac.ir
شماره تماس: 33383990 023مدیر گروه نرم‌افزار و فناوری اطلاعات
دکتر محمدجواد فدائی اسلام
پست الکترونیکی: fadaei@semnan.ac.ir
شماره تماس: 31533753 023