تقویم
رئیس دانشکده
دکتر پرويز كشاورزي
پست الکترونیکی: pkeshavarzi@semnan.ac.ir
شماره تماس: 33654264 023
نمابر: 33654123 023
معاون آموزشي و تحصیلات تکمیلی
و مدير گروه مخابرات

دكتر علي شهزادي
پست الکترونیکی:shahzadi@semnan.ac.ir
شماره تماس معاونت: 31533999 023
شماره تماس گروه: 02331533753
معاون پژوهشي و اداري
دکتر اصغر اكبري فرود
پست الکترونیکی: aakbari@semnan.ac.ir
شماره تماس: 31533979 023
مدیر گروه قدرت 
دکتر حمیدرضا ایزدفر
پست الکترونیکی: hrizadfar@semnan.ac.ir
شماره تماس: 31533981 023
مدیر گروه الكترونيك
دکتر علي اصغر اروجي
پست الکترونیکی: aliaorouji@semnan.ac.ir
شماره تماس: 31533996 023
مدیر گروه كنترل
دکتر عباس ديدبان
پست الکترونیکی: adideban@semnan.ac.ir
شماره تماس: 31533997 023
مدیر گروه سخت‌افزار
مهندس مرتضی قاضی‌سعیدی
پست الکترونیکی: mghazi@semnan.ac.ir
شماره تماس: 31533990 023مدیر گروه نرم‌افزار و فناوری اطلاعات
دکتر محمدجواد فدائی اسلام
پست الکترونیکی: fadaei@semnan.ac.ir
شماره تماس: 31533753 023