تقویم


رئیس دانشکده

دکتر پرويز كشاورزي
پست الکترونیکی: pkeshavarzi@semnan.ac.ir
شماره تماس: 33654264 023
نمابر: 33654123 023معاون آموزشي و تحصیلات تکمیلی

دكتر علي شهزادي
پست الکترونیکی:shahzadi@semnan.ac.ir
شماره تماس معاونت: 31533956 023
معاون پژوهشي و اداري

دکتر اصغر اكبري فرود
پست الکترونیکی: aakbari@semnan.ac.ir
شماره تماس: 31533783 023مدیر گروه قدرت 

دکتر حمیدرضا ایزدفر
پست الکترونیکی: hrizadfar@semnan.ac.ir
شماره تماس: 31533981 023مدیر گروه الكترونيك

دکتر علي اصغر اروجي
پست الکترونیکی: aliaorouji@semnan.ac.ir
شماره تماس: 31533996 023مدیر گروه كنترل

دکتر عباس ديدبان
پست الکترونیکی: adideban@semnan.ac.ir
شماره تماس: 31533997 023مدیر گروه سخت‌افزار

مهندس مرتضی قاضی‌سعیدی
پست الکترونیکی: mghazi@semnan.ac.ir
شماره تماس: 31533980 023


مدیر گروه نرم‌افزار و فناوری اطلاعات

دکتر محمدجواد فدائی اسلام
پست الکترونیکی: fadaei@semnan.ac.ir
شماره تماس: 31533753 023


مدير گروه مخابرات

دكتر پژمان رضائي
پست الکترونیکی: prezaei@semnan.ac.ir
شماره تماس گروه: 02331533991