تقویم


اطلاعيه مربوط به تمديد مهماني نيمسال دوم سال تحصيلي 99-98
اطلاعيه مربوط به تمديد مهماني نيمسال دوم سال تحصيلي 99-98
اطلاعيه مربوط به تمديد مهماني نيمسال دوم سال تحصيلي 99-98
 ٠٩:٤٢ - 1398/09/13 - نظرات : ٠متن کامل >>
سلسله مسابقات كتابخواني ويژه دانشجويان دانشگاه سمنان
سلسله مسابقات كتابخواني ويژه دانشجويان دانشگاه سمنان
با هدف ترویج و گسترش فرهنگ مطالعه و کتابخوانی، سلسله مسابقات کتابخوانی ویژه دانشجویان دانشگاه سمنان برگزار می‌شود.
 ١٤:٣٤ - 1398/09/11 - نظرات : ٠متن کامل >>
فراخوان طرح شار (شناسایی و شکوفاسازی استعدادهای رو به رشد)
فراخوان طرح شار (شناسایی و شکوفاسازی استعدادهای رو به رشد)
فراخوان طرح شار (شناسایی و شکوفاسازی استعدادهای رو به رشد)
 ١٣:٠٨ - 1398/09/10 - نظرات : ٠متن کامل >>
دومين فراخوان طرح جذب فرهنگ ياران دانشگاه سمنان
دومين فراخوان طرح جذب فرهنگ ياران دانشگاه سمنان
دومین فراخوان طرح جذب « فرهنگ یاران دانشگاه سمنان» در سه بخش اساتید، کارکنان و خانواده ها و دانشجویان
 ١٢:٥٨ - 1398/09/10 - نظرات : ٠متن کامل >>
كتابچه راهنماي گروه هدايت استعدادهاي درخشان دانشگاه سمنان
كتابچه راهنماي گروه هدايت استعدادهاي درخشان دانشگاه سمنان
كتابچه راهنماي گروه هدايت استعدادهاي درخشان دانشگاه سمنان
 ١٤:٠٧ - 1398/09/04 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>